Enkeltpersonsforetak og rammevilkår?

Eiere av enkeltpersonsforetak blir grovt diskriminert hva angår rammevilkår og rettigheter. Dette slår spesielt hardt ut over de som jobber som konsulenter og i «kunnskapsbaserte næringer».

Mange er klar over at et aksjeselskap har bedre rammevilkår enn ett enkeltpersonsforetak, men har ikke sett behovet i å fremskaffe minimumskapitalen på 100.000 som kreves for å etablere ett aksjeselskap, da «kapitalen» som trengs for å starte opp virksomheten er kunnskapsorientert. Kunnskapsbaserte selskap som har som hovedoppgave å selge eierens kunnskap i en eller annen form har sjelden behov for noe mer enn kanskje en lapptopp pc, litt kontorutstyr og kunnskapen som eieren besitter.

«Hjernekapital / Human Capital» blir ikke godkjent som egenkapital i et AS.

Tiden da man måtte ha 100.000kr for å starte en bedrift eller så ble man oppfattet som useriøs er forbi, flere og flere gründere benytter seg av den erfaringen, utdanningen og tiden de har til rådighet for å bygge opp sitt selskap.

Legg igjen en kommentar