Førstehjemslån ?

Er du klar til å eie din egen bolig for første gang? Med Førstehjemslån har du muligheten til å finansiere hele kjøpesummen til samme rente på hele lånet.

Med Førstehjemslån i mange banker i Norge, kan du få låne inntil 100% av kjøpesum/markedsverdi, til bankens beste rentevilkår.

Dine fordeler ved førstehjemslån:

* Du kan fullfinansiere boligen uten tilleggsikkerhet.
* Du kan velge hvor lang tid du vil bruke på å betale ned lånet, maksimum 30 år.
* Du kan få avdragsfrihet etter nærmere avtale.

For å få Førstehjemslån må du selv bo i boligen du kjøper.

Legg igjen en kommentar