Fagorganisert? – Hvilke fordeler får man ved å være fagorganisert?

Er du fagorganisert? Eller vet du hvilke fordeler som ligger i det å være med i en fagorganisasjon? Da bør du få med deg disse gode rådene i videon du ser under.Det å være fagorgansiert kan sammenlignes med å tegne en forsikring. Det som er den største fordelen med å være fagorganisert kan man si er at man slipper å stå helt alene når man får problemer med arbeidsgiver. Du blir kanskje selv nødt til å skaffe deg en advokat. Dette slipper du med en fagorganisasjon. Arbeidsgiveren kan heldigvis ikke nekte deg å bli med i en slik organisasjon i Norge. En definisjon på en fagorganisasjon er som følger:
En fagforening er en lokal sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag. En fagforening tar vare på interessene til en yrkesgruppe. Fagforeningens fremste oppgaver er å kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår. Etter andre verdenskrig har også trygdeordninger, velferdsgoder og ulike politiske solidaritetsspørsmål blitt viktige kampsaker.

Legg igjen en kommentar