Familieøkonomi og utgifter i husholdningen for familier

Vi går så over til de husholdningsspesifikke utgiftene (utgifter som avhenger av antall personer i husholdningen). I vårt eksempel tar vi ikke med barnehageutgifter, da vi allerede har tatt med disse i oversikten over faste utgifter. Husholdningen som må slite med mye utgifter for det fort vanskelig.

Nøkkelen til en velordnet Økonomi er balanse mellom inntekter og utgifter – for hele året, så vel som for den enkelte måned. Vi må sørge for at vi ikke investerer for mye, og at vi hver måned har penger til å dekke de faste utgiftene. Dette er særlig viktig ettersom flere og flere kreditorer blir oppmerksomme på rente- tap, og krever purregebyr og strafferenter.

Hvis vi holder oss til de mest grunnleggende innkjøp, ser vi at samlet årsinntekt er tilstrekkelig til å dekke både de faste utgiftene og det løpende forbruk. Husholdningen har igjen nok kroner pr. måned, eller for hele året, etter at alle utgifter er betalt. Men de faste inntektene er ikke tilstrekkelige til å dekke både faste og løpende utgifter. Familien trenger derfor ekstrainntektene for å få økonomien til å gå i hop. Det at familien er avhengig av ekstrainntekter som også kan være usikre, er et tegn på at økonomien er noe anstrengt. Ideelt sett bør de faste og disse inntektene kunne dekke både faste og løpende utgifter, slik at eventuelle ekstrainntekter kan brukes til investeringer, sparing eller ekstra forbruk.

Legg igjen en kommentar