Fast eller flytende rente? Derfor bør du velge fastrente

Du bør absolutt være skeptisk til at det i det lange løp skal lønne seg å binde renten.
Dette på grunn av at hvis du går ut av et fastrentelån etter at renten har falt, må du betale en overkurs. Denne overkursen skal dekke tapet lånegiveren lider pga at han har bundet opp innlånene med en fast rente. Etter hvert har også mange begynt å utbetale tilsvarende underkurs.

Sett over lang tid vil mest sannsynlig et fastrentelån være dyrere enn et lån med flytende rente, fordi låntageren må dekke risikopremien til långiver, og dermed er det egentlig risikoargumentet som er det viktigste for eventuelt å velge lån med fast rente. En fordel med fastrente lån er at du vet hva du skal betale i denne perioden. I tillegg er du jo sikret mot en renteoppgang. Det at fastrentelån normalt har en høyere rente når man tar det opp, kan du se på som en form for forsikrings premie. Spørsmålet er hvor stor premien (renteforskjellen) skal være. Det er heller ingenting i veien for å dele lånet i to, en fast del og en flytende.

Dersom du skal binde renten er det vår oppfatning at dette bør være minst for fem år. Det er først da du begynner å få langsiktig forutsigbarhet. Selv 3 år er kort tid når i snakker om et langsiktig boliglån. Men premien (renteforskjellen) er jo større jo lengre bindingstiden er. Rentebinding er viktigst for dem som kan La størst problem med en rentestigning. Hvis du ikke tåler at renten på boliglånet ditt stiger, bør du binde alt eller deler av lånet.

En kommentar om “Fast eller flytende rente? Derfor bør du velge fastrente”

Legg igjen en kommentar