Faste Utgifter i hver måned – lag en plan

Det lønner seg ofte å lage en plan med å sette av faste utgifter hver måned, slik at ingenting kommer som en overraskelse der.
Husholdningens utgifter varierer gjennom året, og i enkelte måneder er inntekten mindre enn utgiftene. Husholdningen bør derfor sette av penger i månedene med lave faste utgifter, til måneder med høye faste utgifter. En enkel måte å gjøre det på, er å sette av et beløp tilsvarende gjennomsnittlige, faste månedsutgifter på en egen konto.

Å lage oversikt over inntekter og utgifter, og opprette en egen konto for faste utgifter, bør være et minimum for å holde orden på økonomien. Dette er enda viktigere hvis økonomien er knapp, og inntekter og utgifter varierer mye gjennom året.

Legg igjen en kommentar