Fastrente eller flytende rente på lån ?

Skal du velge fastrente eller flytende rente på ditt lån? Dette er det mange som lurer på hvert eneste år. Her kommer noen tanker om dette.
I forhold til lånerente, har du i utgangspunktet to alternativer. Du kan enten velge fastrente eller en flytende rente.

Fastrente på lån?:
Med fast rente er du sikker på at renten forblir den samme gjennom hele lånets løpetid. På veien er det ingen fare for at du plutselig må betale en høyere månedlig tilbakebetaling. Den faste renten gir deg større sikkerhet og større trygghet hvis din økonomiske situasjon ikke har rom for renteøkninger.

Ulempen er at med fast rente vil man måtte betale mer for lånet når det kommer til en periode inntil 10 år. Den faste renten er dermed generelt høyere enn variabel.

Flytende rente på lån:
Den største fordelen med flytende rent er for mange at man vil få en lavere rente dersom rentenivået beveger seg nedover.

Med såkalt flytende rente betyr dette at du har en variabel rente. Dette betyr at renten justeres til markedsleie, enten en gang i året, en gang hvert tredje år eller en gang hvert femte år.

Du bør vurdere om din daglige økonomi er trygg nok til å takle at de månedlige betalingene på lånet ditt kan øke.

En annen fordel ved å velge flytende rente på ditt lån, er at disse historisk sett har vært billigere enn å velge en fastrente avtale på lån – hvis du ser det på lang sikt.

Hvis du velger en variabel rente derimot, har du mulighet til å sette en rente topp som garanterer at renten – og dermed din månedlige betaling på lånet ikke overstige et visst beløp.
Vil du lese mer om fast og flytende rente?

Legg igjen en kommentar