Fastrentelån – Lån Penger i Dag?

I motsetning til bankene og forsikringsselskapene gir kredittforetakene lån til fast rente. Lånene betegnes derfor ofte som fastrentelån, der den avtalte renten gjelder for en bestemt periode som avtales på forhånd. Lånerenten du får tilbud om, avhenger av rentenivået i obligasjonsmarkedet på utbetalingstidspunktet.

Velger du et fastrentelån på f.eks. tre år, har du forpliktet deg til å betale den avtalte renten i denne perioden. Ved utløpet av treårsperioden settes en ny årsrente for neste periode. Den nye renten avhenger igjen av rentenivået i obligasjonsmarkedet på dette tidspunktet.

Legg igjen en kommentar