Finans og Forsikringsselskaper og hvordan de låner ut penger

Finansieringsselskapene er aksjeselskaper og eies i stor grad av banker eller forsikringsselskaper. De skaffer penger til utlån ved selv å ta opp lån i andre finansieringsinstitusjoner og motta innskudd fra bedrifter og privatpersoner.
Eksempler på kredittforeninger og kredittforetak er Realkreditt, Spare bankkreditt, Norgeskreditt og bykredittforeningene.
Forsikringsselskapene forvalter store beløp på vegne av forsikringstakerne.
En del av denne kapitalen blir lånt ut til privatpersoner og bedrifter som pantelån med god sikkerhet.
Satsbankene får penger til utlån bevilget over statsbudsjettet og ved å utstede ihendehaverobligasjoner. Statsbankene eies av staten. De er opp rettet for å finansiere virksomhet som staten Ønsker å prioritere.
Eksempler på statsbanker er Den norske stats husbank, Statens landbruks bank, Statens, Norges kommunalbank og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND).
Finansieringsselskaper er samlenavn på en rekke selskaper som låner ut penger til private personer og til næringslivet. De fleste finansieringsselskapene gir gjeldsbrevlån til næringslivet. I denne gruppen finner vi kredittkortselskaper og selskaper som spesialiserer seg på finansiering av avbetalingskontrakter. Faktoringselskaper og leasingselskaper hører også hjemme i denne gruppen.
I de siste årene er det blitt mindre klare skillelinjer mellom ulike finans institusjoner. Banker tilbyr for eksempel forsikringsordninger, og forsikringsselskaper starter bankvirksomhet.

Legg igjen en kommentar