Finansiering

Vil du lære om finansiering? Her er informasjon om lån og finansiering som det kanskje er nyttig å vite.

Nordea Finans er et heleid datterselskap av Nordea og tilhører Nordea Finans som er Nordens største finansieringsselskap.

De er spesialister på finansieringsløsninger til næringslivet og privatpersoner. I tillegg har de utarbeidet gode produkter, helhetlig rådgivning og gunstige vilkår.

Kjøretøy, maskiner og inventar

En fargekopimaskin som oppfattes som en selvfølge kan også representere en verdi på kvart million kroner.

Nye kontormøbler kan gi øket arbeidsglede for den enkelte medarbeider, men for en bedrift med mange ansatte vil en slik anskaffelse veie tungt på kostnadssiden.

Bedrifter som skal foreta større investeringer, kan finansiere disse med egenkapital, fremmedkapital eller med en kombinasjon. Handelsbanken tilbyr sine bedriftskunder et komplett tilbud på finansieringstjenester, der vi fokuserer på bedriftens spesifikke behov.

» Leasing
» Næringslån
» Firmabil

For nærmere informasjon og rådgivning innen finansiering.

Å finansiere betyr «å sette penger i», eller skaffe penger til et formål. I denne kategorien kan du innhente ulike tilbud innen lån/forbrukslån.

Kundefinansiering

Som leverandør av ulike produkter og tjenester har du mulighet til å tilby dine kunder en fordelaktig finansiering gjennom å inngå et samarbeid med Nordea Finans. Når valget for kunden blir enklere, øker også muligheten for mersalg.

Disse driver med finans:

123finans

Forbrukslån. Tjenesten er en avdeling av Roe Finans AS.
AbcBoliglån

Tilbyr boliglån fra en rekke banker, refinansiering og rådgivning i forbindelse med dette.
ABC Finans

Tilbyr lån uten sikkerhet, forbrukslån inntil 150.000, gratis rådgivning m.m.
ABC Lån

Her kan du låne inntil 150.000 kroner, uten sikkerhet. (En tjeneste fra Real Finans i Fredrikstad.)
AC Alfacapital

Tilbyr forbrukslån på opptil 150.000 uten sikkerhet. Online lånesøknad.

GE Money Bank er markedsledende på låne- og finansieringsprodukter i det norske markedet. Vi har 300 000 kunder i Norge innenfor forbrukslån, kredittkort, og billån.

Aconto Capital AS

Tilbyr forbrukslån og boligfinansiering.
Afinans

Tilbyr en rekke løsninger for refinansiering og samling av kreditter, samt nye forbrukslån.
AKunde

Tilbyr forbrukslån, billån og kredittkort. Tilbudene på nettstedet er primært forbeholdt kampanjer rettet mot kunder hos Telefinans AS.
BB Finans ASA

Tilbyr forbrukslån, boliglån, bil-lån og leasingfinansiering.
Bente Olafsens Finans AS

Formidler av alle typer lån.
Bil24

Her presenteres billåntilbud fra 7-Fjell Kapital AS og DnB NOR Finans. Lån til motorsykler, båter, snøscootere og campingvogner tilbys også.
BoFinans AS

Finansmegleren lover svar innen 24 timer etter at all dokumentasjon er mottatt, og er behjelpelig ved kjøp, refinansiering og mellomfinansiering.
Centum Finans

Forbrukslån og lån uten sikkerhet, med mulighet for kredittkort. Refinansiering. Online lånesøknad.
Citibank

Her kan du låne inntil 250.000 uten sikkerhet, og samtidig tegne gjeldsforsikring.

Finansiering deltidsstudier
Statens lånekasse for utdanning

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Det forutsettes at studenten har studiekompetanse og at fagene studenten tar inngår i støtteberettiget utdanning. Studenter som skal søke studielån, er selv ansvarlig for å dokumentere studiekompetanse til Handelshøyskolen BI. Send inn dokumentasjon på studiekompetanse sammen med din søknad / påmelding.

Lånet er behovsprøvet og Lånekassen foretar individuell behandling av hver søknad. Lånekassen sender vedtaket og gjeldsbrevet direkte hjem til studenten i posten. Når Lånekassen har mottatt det signerte gjeldsbrevet og fått bekreftelse fra lærestedet, vil pengene bli satt direkte på studentens konto. Lånekassen kontrollerer at det er studentens konto som pengene blir overført til.
For mer informasjon og søknadsskjema, se www.lanekassen.no.

Hvordan kan jeg finansiere min forretningsidé?

Hvordan kan jeg finansiere min forretningsidé?
Når du skriver din forretningsplan og lager dine budsjetter innser du fort at her trenges det kapital for å realisere din idé. Nesten alle nyetableringer i Norge har behov av finansiering i oppstartsfasen. I en tidlig fase av din etablering har du som oftest et stort kapitalbehov, det skal gjøres investeringer i både maskiner, program, varelager, kanskje pusse litt opp i lokale, kontorutstyr etc. Utfordringen blir selvsagt ikke mindre av at i en tidlig fase er også inntektene til dels helt fraværende.

Når vi snakker om finansiering går det et skille mellom hva som kan kalles nyvinning/innovasjon og hva som er mer tradisjonell etablering. Med nyvinning/innovasjon menes de som oppfinner et helt nytt produkt eller tjeneste som ikke finnes fra før. I tillegg har prosjektet et stort internasjonalt potensialet. Kommer du ikke inn under dette begrepet har du små sjanser for å nå fram i det offentlige virkemiddelapparatet, kanskje med et lite forbehold om hvor du geografisk bor i landet.

Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten – en vurdering og aktuelle tiltak
Helse- og omsorgsdepartementet ba i februar 2007 Sosial- og helsedirektoratet om å foreta en gjennomgang av systemet med innsatsstyrt finansiering (ISF). I vedlagt rapport presenteres gjennomgangen.

Flere forberedningstiltak

I den foreliggende rapporten har Sosial- og helsedirektoratet i tillegg til å utrede de forhold ved finansieringsordningen som er vektlagt i oppdraget, også vurdert finansieringssystemets rekkevidde og begrensinger generelt. Sosial- og helsedirektoratet konkluderer med å anbefale flere forbedringstiltak.

Staten har ved flere anledninger presset på for å endre dagens finansieringsordning i retning av redusert statlig og økt kommunalt finansieringsansvar. I denne artikkelen kan du lese om NFFs målsettinger i saken og det arbeidet forbundet har gjort for å påvirke at sakens utfall i størst mulig grad blir gunstig for medlemmene.

Fylkesrådmannen på sin side peker på at GF og PIT nå er knutepunktfinansiert. I løpet av to år har fylket måtte øke sitt årlige driftstilskudd med 815 000 kroner. En slik status med fast, offentlig grunnfinansiering innebærer at friteatret og teaterfestivalen må innstille seg på å realisere porsjektene sine innenfor rammetilskuddet, og at prosjekttilskudd i hovedsak må komme fra andre kilder, skriver Fylkesrådmannen.

En kommentar om “Finansiering”

  1. Hei jeg ønsker å låne 200000 til kjøp av veteran bil kan dette la seg ordne.
    Jeg tjener ca 380000 og har 145000 i gjeld på bil.

Legg igjen en kommentar