Få større økonomisk handlefrihet med leasing

På grunn av gunstige avskrivningsreglene, er billeasing en meget god finansieringsform. Selvfølgelig kan du fritt velge bilmerke. En annen viktig fordel er at bedriften slipper å benytte kapital eller lånefinansiere bilkjøpet. Den eneste utgiften er et fast leiebeløp hver mnd.

I tillegg har du muligheter til å forlenge eller forkorte leasingperioden. Det innebærer at det er lett å bytte bil under leasingperioden. Du har hele tiden full bruksrett til bilen.

Etter en kredittvurdering kan leasingavtale etableres.
Bedriftens fordeler med billeasing er som følger:
Du har full bruksrett
Du unngår å binde kapital
Leiebeløpet er fradragsberettiget
Inntil 100% finansiering
Reduserer risiko ved innbytte
Bilene kan kjøpes eller leies videre ved avtaleperiodens slutt – normalt etter 3 til 5 år