Det du må vite om Finansiering av Bolig

Her kommer en gjennomgang av grunnleggende informasjon du bør ha styring på i forbindelse med finansiering av boligen din.

Finansiering av Bolig
For det aller første må du være nøye med å fylle ut opplysninger om finansiering. Husk at en finansieringsplan ikke er et finansieringsforbehold. Dette vil si at dersom du ikke har tatt forbehold om finansiering, er du bundet av budet selv om du ikke får ordnet med finansiering. Det kan bli tale om erstatning til selgeren av boligen, hvis dette blir kjent etter at han har akseptert ditt bud.
Hvis du ikke har ordnet med finansiering, er det viktig at du tar skriftlig forbehold om dette i budet. Dette gjør du ved å skrive ”forbehold om finansiering” eller ”forbehold om lån” på budskjemaet, et godt tips det er viktig å få med seg.

Dersom det er en bestemt type finansiering som skal til for at du et villig til å kjøpe, bør du spesifisere ditt forbehold. Hvis du for eksempel ikke har etableringslån, kan selger kreve at du forsøker å få finansiert kjøpet på andre måter dersom du ikke har tatt spesifikt forbehold om etableringslån.

Her kommer en advarsel til deg: Ikke stol på bankens muntlige løfter om lån. Hvis banken ikke er villig til å gi deg tilsagn skriftlig før diverse formaliteter er ordnet, skyldes det at banken ikke tør å garantere noe før saken er ferdig behandlet. Da bør du heller ikke stole på det. Glem for all del ikke at et lånetilsagn ofte har begrensninger og betingelser som du må få klarlagt før du byr. Mange tenker ikke over at det i lånetilsagnet et tatt forbehold om fradrag fot fellesgjeld, eller at lånesummen ikke får utgjøre mer enn 80 % av lånetakst på boligen. Vær sikker på at du har nok egenkapital.

Dersom du må ta finansieringsforbehold, blir budet mindre attraktivt for selger. Derfor tar du bare forbehold hvis finansiering ikke er skriftlig bekreftet av banken, eller du er usikker på om du har nok egenkapital eller annet.

Det verst tenkelige kan alltid skje: Noen budgivere lar være å ta finansiersforbehold fordi de har lånetilsagn og nok egenkapital. I ettertid viser det seg at huset til onkel og tante som banken skulle få ekstra pantsikkerhet i, allerede er kraftig pantsatt og vel så det. Banken hadde i lånetilsagnet forutsatt tilfredsstillende tilleggssikkerhet i annen eiendom. Hvis panteobjektet er opplånt fra før, vil banken si at sikkerheten ikke er tilfredsstillende, og at den derfor ikke vil finansiere boligkjøpet. Det hjelper da lite at onkel og tante sa at det ikke var noe problem.

Selgeren eller megleren krever ofte at banken gir skriftlig melding om finansieringen til akkurat dette kjøpet er eller vil bli innvilget. En skriftlig finansieringsbekreftelse er også en fordel å ha hvis banken i ettertid sier at de ikke vil finansiere dette kjøpet. Derfor bør du innhente en slik skriftlig bekreftelse selv om megleren ikke krever det.

Prøv å få svar fra banken så fort som mulig og be gjerne banken fakse svaret til megleren. Be megleren om å fakse de nødvendige opplysninger om boligen til banken, hvis du selv ikke har tilgang på telefaks.

En kommentar om “Det du må vite om Finansiering av Bolig”

  1. Jeg har fått innvilget lån, skrevet under gjeldsbrev fra banken og kjøpt bolig i god tro at alt var i orden. Plutselig er ikke banken enig i oppgjørsformen fra selger og vil ikke gi meg lånet, Hva er mine rettigheter da ??

Legg igjen en kommentar