Denne kalkulatoren hjelper oss å finne ut hva som er best å velge mellom firmabil eller å velge privatbil. I kalkulatoren kan man også ta oppgi hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.
Bilen anses å være driftsmiddel i næring hvis bilen kjøres mer enn 6.000 km i yrket i året.
Så lenge godtgjørelsen ikke overstiger satsen på 3 kr pr km, skal du ikke fordelsbeskattes av kjøregodtgjørelsen. Kjøregodtgjørelse føres i post 7080 – bilkostnader på side 2 i næringsoppgaven.

Fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil skal skattlegges etter sjablonregler når den ansatte faktisk har brukt bilen til privatkjøring i løpet av året. Hvis ligningsmyndighetene finner det sannsynlig at bilen er brukt privat, stilles det strenge krav til sannsynliggjøring av at bilen likevel ikke er brukt privat. En riktig ført kjørebok eller tilsvarende som viser at all kjøring er yrkeskjøring, vil tillegges stor vekt. Det som er avgjørende er om bilen er stilt til arbeidstakerens rådighet.

Legg først inn grunnlagsopplysningene. Deretter legger du inn et bestemt kostnads- og avskrivningsnivå på et visst kilometernivå. Da vil kostnadsbildet endre seg ettersom du endrer kjørelengden.

Er du en av flere som stå?r med problemstillingen om du skal ha bil privat eller firmabil fra din arbeidsgiver? Du er absolutt ikke alene i denne situasjonen, og det blir fort noe man må vurdere med pluss og minus. Viss bilen er firmaet sin er det de som må dekke uforsette kostnader, og du kan faktisk bruke firmaets tid til å få bilen fikset.

Hvis man skriver fullstendig kjørebok, og parkerer bilen på jobbadressen slipper man å skatte av firmabil. Synes det høres ut som det beste for firmaet ville være at søsteren din gikk for denne løsningen, eventuelt også de andre som ikke ønsker å skatte.

For å få frem de sammenlignende tallene klikker du på bilkostnader. Sammenligningen vises både på ett- og treårs basis.

Biler som pr. 01.01. i inntektsåret er mer enn 3 år gamle, dvs. at det er mer enn 36 mnd. siden bilen ble registrert første gang, verdsettes til 75 % av listeprisen som ny. For eksempel skal en bil som ble registrert første gang 01.02.2004 verdsettes til 100 % av listepris som ny for hele 2007. Det er først ved fordelsberegningen for 2008 og senere år at grunnlaget for denne bilen skal reduseres til 75 % av listeprisen.

Privatbil mot kjøregodtgjørelse

Dette vil for mange være det naturlige valg, spesielt i forbindelse med oppstart av egen virksomhet. Man har gjerne en privatbil fra før, og ønsker å fortsette å benytte denne både for privat- og jobbmessige forhold.

Firmabil

Om en ordinær firmabilordning er lønnsomt, er et konkret regnestykke i hvert enkelt tilfelle. Her må det regnes på beskatning, årlig kjørelengde, bilens kostnad etc. Ofte er det slik at en firmabilordning er lønnsom enten for selskapet eller den ansatte, sjelden for begge to. Som selvstendig næringsdrivende er begge sider av dette regnestykket like viktig for deg, og med mindre det er et pluss-regnestykke totalt må det være andre elementer som skal forsvare dette valget.

Det er opp til firmaet om de vil gi arbeidstaker firmabil, men generelt kan man si at lang kjørerute fra hjem til arbeidsplass i seg selv ikke er nok til å få firmabil.

Yrkesbil

Dersom du arbeider som håndverker, montør, reparatør eller lignende, og skal ha en bil som kun skal benyttes i næringsvirksomhet, må du sette deg nøye inn i regelverket.

For de fleste er det ikke gunstig å benytte yrkesbilen privat, for så å bli beskattet for fri bil. For å unngå dette må følgende kriterier oppfylles:

Dersom bilen står parkert på bostedsadresse om natten må den være lite egnet for privat bruk.

Den viktigste posten når du eier bilen selv er verdifallet. Her er det lagt inn et verdifall på 18 %, 11 % og 9 % av nyprisen. Hva du kan forvente å få, varierer ganske mye avhengig av bilmerke, modell, utstyrspakker etc.
Har du fått tilbud om firmabil som kan benyttes til og fra jobb og privat?
Dersom du bruker egen bil , får man km godtgjørelse etter statens satser kun ved kundebesøk. Vil det lønne seg for deg og takke ja til firmabil , eller ta imot 20000 mer i året?

Det er jo nevnt litt tidligere ulempene med faktisk å ha firmabil. Men som en liten digresjon kan det nevnes at dersom han bor 90 minutters kjøring unna jobb så kan jo dette trekkes fra på skatten. La oss si at de 90 minuttene tilsvarer 10 mil. Det er 200 arbeidsdager i året.
Det vil si 200 x 200 km = 40000 x (statens sats) 1,5 pr km = 60.000. Det vil si 16.800 mindre i skatt per år. (28% prosent trekkes fra på skatten).

Hvordan regner man ut hva man må skatte ved å ha firmabil til ca 200.000? Dette er noe du finner ut av med denne kalkulatoren.

>>>> Gå hit for kalkulator for å finne ut om du bør velge firma eller privatbil <<<<

Søk av våre brukere:

  • firmabil eller privatbil
  • firmabil vs privatbil
  • FIRMABIL ELLER PRIVATBIL 2012
  • firmabil kalkulator
  • firmabil eller privatbil kalkulator
  • firmabilordning