Flere Kontoer i Banken – Dette er lurt

Som vi nevnte i det tidligere innlegger, er det meget lurt å ha flere bankkontoer.
De faste månedlige inntektene kommer inn på de to brukskontoene. Av de månedlige inntektene settes hver måned et beløp til de gjennomsnittlige faste utgifter inn på kontoen for faste utgifter. Husholdningen har utfra regnskap eller standardbudsjett en oppfatning av hva som går med til løpende forbruk. Dette beløpet beholdes på de to brukskontoene. Eventuell inntekt utover dette settes inn på kontoen for sparing og uforutsette utgifter. Hvis det på denne kontoen blir stående et beløp av betydning over lengre tid, bør man også vurdere alternative spareformer.

Legg igjen en kommentar