Fokus Bank

Fokus Bank. Trondheim, norsk forretningsbank dannet 1987 ved sammenslutning av Forretningsbanken, Bøndernes Bank, Vestlandsbanken og Buskerudbanken. Overtok senere Tromsbanken (1990), Rogalandsbanken (1991) og Samvirkebanken (1993). Etablerte 2000 boligkredittselskapet Fokus Kreditt. Fokus Bank har 66 kontorer rundt om i Norge; forvaltningskapital ca. 75 mrd. kr med rundt 1000 ansatte (2004).

På grunn av store tap ble bankens aksjekapital strøket 1991, og Fokus Bank ble heleid av Staten. Som den første av de statseide forretningsbankene ble Fokus Bank 1995 igjen privatisert og børsnotert. 1999 ble banken overtatt av Danske Bank.

Legg igjen en kommentar