Fondsparing og hvorfor du bør spare penger i fond!

Her lærer du hva fondsparing er for noe og akkurat hvorfor du bør spare en del av dine penger i fond. Du lærer her at det er mange forskjellige spareformer i fond. Du skal tenke over hvor høy risikotoleranse du har og hvordan din privatøkonomi er. Kanskje er aksjefond det rette for deg? Indeksfond lærer du her også hva er for noe og det er noe som de færreste kanskje kjenner til fra før av.Vi regner med at du vil få god input på hva fond er etter å ha sett denne videon. Under har vi skrevet litt mer om fond:

Et fond er en samling eller portefølje av aksjer og / eller obligasjoner. Et fond verdipapirer ofte inneholder flere hundre millioner. Alle som legger penger i et fond eier en liten del av fondets verdi. Fondets midler er heleid av aksjonærene som har satt inn penger i fondet. Dersom et fond med aksjer i for eksempel 70 ulike børsnoterte selskaper blir aksjonærer indirekte aksjonær i alt 70 selskaper. Dersom eiendeler i fondet øker i verdi overstiger også verdien av hver aksje. Share-verdien kan uttrykkes som en gjennomsnittlig kostnad.

Transaksjonene er vanligvis ansett som tryggere (mindre risiko) enn de underliggende verdipapirene, fordi den sprer risikoen. Forskjellige fond har ulik risikoprofil avhengig av hvordan de investerer penger. Fond som investerer i nyetablerte eller i utviklingen av områdene kalles høyrisiko fond, mens obligasjonsfond kalles lavrisiko fond.

Som fondsforvalter tar seg av fondet og kjøper og selger verdipapirer for fondets penger er tatt ut ulike avgifter. Normalt koster det én prosent av investert kapital per år for å ha penger i fondet. Tanken er at fondsavkastningen skal oppveie kostnadene og gi en retur uansett. Det finnes imidlertid unntak for å administrere midlene slå referanseindeksen etter at kostnader er trukket. Det er derfor avgjørende for forbrukerne å være årvåken på kostnader pådratt av fondet.

Legg igjen en kommentar