Fordelen Ved å Ha Flere Bankkontoer

Ved hjelp av bankenes kontotilbud kan du på en enkel måte organisere økonomien slik at du til enhver tid har tilstrekkelig over sikt og kontroll.
Hvis vi tar for oss en husholdning med to yrkesaktive og ett barn som i eksemplet ovenfor, vil inntektene bestå av to faste lønnsinntekter, barnetrygd og eventuelt andre faste inntekter (f eks. utleieinntekter), og ekstrainntekter fra eventuell overtid og ekstrajobber.
På utgiftssiden har vi faste utgifter, løpende utgifter og uforutsette utgifter. Vi forutsetter i eksemplet at husholdningens faste månedlige inntekter rekker til å dekke de faste og de løpende utgifter i måneden. Ekstrainntekter går til uforutsette utgifter og sparing. Vi forutsetter ellers at husholdningen har oversikt over faste utgifter og andre utgifter som i avsnittet ovenfor.

Ved hjelp av bankenes kontotilbud vil denne husholdningens økonomi kunne organiseres slik: De to foreldrene oppretter hver sin lønnskonto sammen med to konti til, slik at husholdningen samlet disponerer fire konti. De to lønnskontoene er brukskonti. Den tredje en konto for faste utgifter, og den fjerde for sparing og uforutsette utgifter. Bankene vil som oftest ikke ta seg betalt for transaksjoner mellom disse kontoene, og noen banker legger samlet, innestående beløp til grunn ved beregning av renter.

Legg igjen en kommentar