Fordeler med Aksjefond du bør vite om

Om Avkastning fra aksjefond
Kjøp og salg av aksjefondsandeler skjer til andelenes markedsverdi. Disse noteres én gang i uken, og offentliggjøres i flere aviser, f.eks. Aftenposten og Dagens Næringsliv. Salgspris er den pris kjøper må betale, mens inn løsningspris er den pris selger mottar ved innløsning.

Den største fordelen med aksjefond sammenliknet med kjøp av individuelle aksjer, er at risikoen er mindre fordi fondene plasserer i mange aksjer med tanke på å oppnå en jevn, samlet verdiutvikling for hele fondet. Vi kan grovt sett dele aksjefondene i tre typer:

1. Avkastningsfond forsøker å plassere andelseiernes midler i aksjer med lav risiko og høy direkte avkastning i form av ren ter og utbytte. Den årlige avkastningen utbetales til andelseierne.
2. Vekstfond plasserer midlene i papirer med mulighet for høy verdistigning framfor utbetaling av utbytte. Vanligvis får du derfor ikke utbetalt utbytte i slike fond. Utbytte legges til fon dets samlede kapital, og du får nytte av det ved at den andel du seinere skal ta ut, blir større.
3. Kombinasjonsfond er en blanding av avkastningsfond og vekstfond.
Andeler i aksjefond kan kjøpes enten gjennom banker og private fonds- og aksjemeklere, eller eventuelt ved å henvende seg direkte til fondenes forvaltningsselskaper. Du kan ikke flytte andeler mellom fond i kontraktsperioden (fire år) uten å miste skattefordelen. Det påløper normalt 3,5 prosent provisjon ved kjøp, og 0,5 prosent ved salg.

Legg igjen en kommentar