Fordeler med selskapsformen NUF?

Fordelene med selskapsformen NUF er at du får de eksakt samme rammevilkår som et vanlig norsk AS, men at du slipper 100.000 i egenkapital og slipper også revisor ved årlig omsetning under
kr 5 000 000.

Du får et optimalt skatteregime, hvor du blir beskattet med 28% av overskuddet, og kan selv velge om du vil utbetale utbytte eller om du vil la overskuddet bli igjen i selskapet.

Du får også mulighet til å ansette deg selv, og bestemme din egen lønn, som igjen blir grunnlaget for utbetaling av sosiale goder som 100% sykepenger, rett til dagpenger ved arbeidsledighet og permitteringer, rett til minstefradrag osv.

Du får også begrenset din personlige risiko, slik at du ikke hefter med personlige eiendeler hvis selskapet ikke møter sine forpliktelser og må slå seg selv konkurs.

Legg igjen en kommentar