Forretningsbank, aksjeselskap og sparebank

Forretnings- og sparebanker gir kassekredittlån, pantelån og gjeldsbrevlån til næringslivet. Bankene skaffer penger til utlånene når de mottar innskudd fra privatpersoner, bedrifter og andre innskytere. Bankene låner også penger i andre banker eller i Norges Bank. En forretningsbank er et aksjeselskap, mens en sparebank er en selveiende stiftelse. Selv om bankene har ulik eier- form, er det liten forskjell på den virksomheten de driver.
Bankene gir finansiering til bedriftene, men de utfører også andre tjenes ter, for eksempel betalingsformidling. Det er dessuten viktig for bedriftene å ha en bankforbindelse som de kan bruke som samtalepartner og rådgiver i økonomiske spørsmål.

Kredittforeninger og kredittforetak gir pantelån til privatpersoner og bedrifter. Lånene er langsiktige, og de blir benyttet av næringslivet til å finansiere anleggsmidler. Kredittforeningene skaffer penger til utlån ved å utstede ihendehaverobligasjoner.

Legg igjen en kommentar