Forretningsfører og om Folkeregisteret

Forretningsfører
I de store byene er som regel boligbyggelaget forretningsfører for borettslagene. Forretningsfører har ansvaret for noteringer/heftelser som blir meldt på den enkelte andelsleilighet (leiligheter i borettslag er ikke fast eiendom). På samme måte som sorenskriveren har tinglyst hjemmeishaver og heftelser på eierboliger, noterer forretningsfører heftelsene på adkomstdokumentet til den enkelte bo rettslagsleilighet.

Større boligbyggelag foretar også en verdivurdering av den enkelte leilighet, ut fra en snittpris på solgte leiligheter innenfor en aktuell periode.
Forretningsfører (som regel oppført som mottaker av husleie på husleieslippen) skal hvert år uoppfordret levere årsoppgave til bruk i selvangivelsen. Oppgaven inneholder opplysninger om andel fellesgjeld og formue, likningsverdi, og andel av inntekter og utgifter i borettslaget som vedrører andelshaver.

Forretningsfører har også opplysninger om boligens størrelse, antall rom, beliggenhet, husleie, andel strømutgifter o.l.
Folkeregisteret
Folkeregisteret utsteder bostedsbevis og gir opplysninger om navneendringer, adresser og adresseendringer. Ved flytting inn og ut av en kommune er du pliktig å melde fra til folkeregisteret.

Legg igjen en kommentar