Forsikring for biler, motorsykler og mopeder

Ansvaret er delt ofte ved uenighet
Dersom partene i en trafikk ulykke, gir motstridende bevis, og det finnes ingen vitner, dommeren vil ofte dele ansvar mellom partene. Det er ikke avgjørende om politiet har utarbeidet en uttalelse. Oppreisning deretter avgjort mellom forsikringsselskaper etter etablerte regler. Et godt råd er alltid å få navnene og adressene til eventuelle vitner.

Forsikringen er lovpålagt. Det lønner seg for skade på andre trafikanter, deres kjøretøy og andre eiendeler i tilfelle ulykker.

Som en paraply for erstatningsansvar forsikring kan ta ut forsikring som dekker skade på bil, motorsykkel eller moped i tilfelle brann, tyveri, trafikk skader og hærverk. Særlig i nyere biler, er det fornuftig å ta ut forsikring, selv for mindre skader kan koste mye penger og gi store hull i økonomien. Vil et kjøretøy med hull stjålet eller skadet så mye at reparasjon ikke vil betale, du får et kontant beløp som er lik til bilens verdi før ulykken.

Familie Forsikringen dekker tyveri av ting.

Få eiendeler stjålet fra hans motorkjøretøy Forsikringen dekker ikke skroget. Det er kun mulighet for kompensasjon dersom du har en familie forsikring.

Legg igjen en kommentar