Forsikringer til Bolig og Gode Tips om Forsikringer

Det er uten tvil mange penger å spare på en gjennomtenkt og fornuftig boligøkonomi.
Før du bestemmer deg for en forsikring, bør du lese forsikringsvilkårene nøye. Vilkårene kan nemlig variere ganske mye fra et selskap til et annet, og du bør passe på at den forsikringen du tegner, dekker våre behov. Generelt er det vanskelig å sammenligne tilbudene fra ulike for sikringsselskapet Likevel er det så stor forskjell på premiene at du bør undersøke markedet nøye før du bestemmer deg helt.

To hovedtyper av forsikringer er vanlige i forbindelse med en bolig. Bygningsforsikringen dekker skader på selve bygningen som følge av brann, vannlekkasjer, naturkatastrofer og lignende. Det er mulig å utvide denne forsikringen til også å dekke skader som råte, sopp, skadedyr ol. En bygningsforsikring er alltid huseierens ansvar.
Innboforsikringen dekker skader på løsøre som møbler, klær, pyntegjenstander, elektriske artikler, tepper, gardiner og annet. Skadeårsaken kan være brann, tyveri, vannlekkasje, hærverk e.l. En innboforsikring må leietakeren selv betale med mindre han leier en møblert leilighet.

Det er mulig å oppnå rabatter på forsikringene. Du kan få lavere premier ved å Øke egenandelen. Du kan få sikkerhetsrabatt ved å montere sikkerhetslåser, brann- og innbruddsalarmer o.1. Ved å samle alle forsikringene våre i ett selskap kan du også oppnå ulike former for rabatter.

Også andre forhold enn dem som fremgår av beregningene ovenfor, bør tas i betraktning når du skal velge mellom selveie og leie. Dersom du venter en prisstigning på boliger, kan det være en fordel å eie boligen selv. Venter du derimot et verdifall, kan leie være det beste valget. Selv om historien har vist at boligverdien kan endre seg en god del i begge retninger, er nok verdien på lengre sikt ganske stabil. Dette er ellers en grunn til at du ikke regner med verditap eller avskrivninger i kostnadskalkylen for en selveierbolig. I løpet av de siste årene har boligverdiene steget en god del.

Legg igjen en kommentar