Forskudd på arv og om Kausjonisten

Søsken og forskudd på arv.
Mange ønsker å hjelpe barn eller andre i familien til å etablere seg, eller til å rydde opp i en vanskelig økonomisk situasjon. Hvis du som gjeldsrådgiver er i tvil om du skal anbefale foreldre eller andre å kausjonere for gammel gjeld for å få til en løsning i en vanskelig sak, så husk at det finnes alternativer til denne for men for sikkerhetsstillelse. Et fornuftig råd kan være å foreslå at kausjonisten tar opp et lån i eget navn og så låner pengene direkte til den som trenger hjelp. På den måten har en fortløpende kontroll over innbetalingene, samtidig som en unngår ubehagelige overraskelser. Vær spesielt oppmerksom hvis det er flere barn i familien. En tommelfingerregel er å ikke anbefale garantier som overstiger barnets antatte andel ved en eventuell arv. Anbefal at det blir laget en avtale hvor det klart gå fram at hvis vedkommende ikke klarer å betjene lånet, s blir lånet å regne som forskudd på arv. Husk at du i slike saker bare er rådgiver. Det kan faktisk være slik at noen ønsker å forskjellsbehandle sine barn, og med god grunn. Grunner som saksbehandlere ikke har noe med.

Kausjonistens rettigheter ved en offentlig gjeldsordning
Selv om skyldner har fått aksept for en gjeldsordning hvor det foreligger kausjon, så betyr ikke det at lånet blir slettet ved gjeldsordningens slutt. Avtalen i gjeldsordningen betyr bare at skyldneren har fått en avtale med sin kreditor. Kreditor kan nå heve kausjonisten for det resterende. Dette betyr at havet fortsatt er rettskraftig i forhold til kausjonisten.
Det er lett å forstå at kausjonisten, ved en offentlig gjeldsordning, opplever seg selv som den store taperen. Selv om han kan legge fram dokumentasjon på at han har betalt store deler av lånet, har han ingen rettigheter i forbindelse med en gjeldsordning. Men hvis kausjonisten innfrir hele lånet, stiller saken seg noe annerledes. Kausjonisten vil da kunne tre inn som kreditor, melde sitt hav og kre ve dividende på lik linje med øvrige uprioriterte kreditorer.

Legg igjen en kommentar