Garantier ved kjøp av brukt bolig i Spania

Hvis du kjøper en brukt bolig er forbrukervernet svakere enn i Norge. I Spania kjøper du brukt bolig “som den er”. Derfor skal du være interessert i garantier.
Det er annerledes hvis du kjøper en eiendom under utbygging, el er planlagt utbygd. Kjøper du et slikt prosjekt har du krav på en bankgaranti for innbetalt beløp i byggeperioden. Den skal utstedes av en bank eller et forsikringsselskap, og gir deg pengene tilbake hvis du har rett til å heve kjøpet. Du skal ikke betale ekstra for denne garanti- en. Spansk lov påbyr alle utbyggerne å gi garantier for forskudd som betales. Ofte mangler dette. 1 tider der eiendomsprisene stiger går stort sett det meste bra. Men kommer det perioder med stagnasjon og litt tilbakegang øker risikoen kraftig. Selv om det spanske markedet har steget kraftig i lang tid er det selvfølgelig ikke naturgitt at det vil være slik i alle perioder fremover. Risikoen er altså der uansett hav en meg er eller formidler sier.
Hvis du ikke far en slik garanti er rådet å droppe dette prosjektet. Det finnes helt sikkert andre som er like interessante som også har en garanti.
Det er ikke lenge siden det ble vedtatt en ny lov angående nybygg. Det er nå tre forskjellige tidsnivåer for ansvar.

For små mangler er det ett år
For mangler som påvirker beboeligheten er det tre år.
For mangler som går på den strukturelle sikkerheten til bygget er ansvarsperioden ti år.

Om Eiendomsmegler i Spania
Når du kjøper bolig gjennom norske salgsrepresentanter er de i utgangspunktet agenter for aktører i Spania. Du må være oppmerksom på at det er mange rente salgsrepresentanter som ikke har noen organisasjon i Norge bak seg. Seriøsiteten blant dem varierer kraftig.
Plus Valfa er en kommunal avgift på verdistigning som inngår i alle kjøp. Den er basert på antall års eiertid, og på antall kvadratmeter tomt som tilhører eiendommen. For hvert år som selgeren ar eid eiendommen, stiger skatten som skal betales ved salg. Etter 20 år øker ikke skatten mer. Loven sier at selgeren skal ta kostnaden, men detta i er alltid forhandlingsbart. Kjøperen kan bli skyldig avgiften om ikke selgeren/har betalt skatten selv om dette er avtalt.

Legg igjen en kommentar