Gebyrer og avgifter ved kjøp av varer – Spar penger

For å få overblikk over, hva du egentlig betaler av penger utover selve varen eller ytelsen du kjøper, kan du her se en oversikt over eksempel med gebyr fra hverdagen.

Bestillingsgebyr/avtaleindgåelse

– F.eks. 18 kr. i billettgebyr hvert gang du bestiller en konsert eller teaterbillett 5
– kr. hvert gang du bestiller din kinobillett over internettet 25
– % hvert gang du kjøper en vare på auksjon
– Et beløp til flyplassen hvert gang du bestiller en flybillett
– Et beløp hvert gang du bestiller dine flybilletter over telefonen

Opprettelse/oppstart 400

1 kr. for å opprette et lån til kjøp av vaskemaskin
2 F.eks. 99 kr. når du oppretter et telefon- eller internettabonnement
3 Et beløp når du skal opprettes som medlem i et mosjonssenter

Levering/mottakelse

4 F.eks. et forsendelsesgebyr hvert gang du skal ha en vare levert

Drifts- og vedlikeholdsgebyr

5 F.eks. 200 kr. hvis du skal ha lest av din varme, elektrisitet eller gassmåler 12
6 kr. hvert gang du betaler et girokort på posthuset
7 Et beløp hvert gang du betaler et girokort gjennom din bank 5
8 kr. hvert gang du betaler din forsikringsregning over PBS 15
9 kr. i betalingsgebyr hvis du ikke benytter PBS 150
10 kr. til dekning av drivstoff, hvert gang du kjøper en flybillett

Innlevering/undersøkelse

11 F.eks. 150 kr. hvert gang du vil klage
12 Et beløp hvert gang du innleverer en defekt vare til undersøkelse med henblikk på reparasjon

Straff/misligholdsgebyr 100

13 kr. hvert gang du mottar en purresbrev 150
14 kr. hvert gang du uteblir fra en avtale hos tannlegen 300
15 kr. hvert gang du ikke betaler ditt tidsskriftsabonnement rettidig og regningen går til Inkasso 50
16 kr. hvert gang du mister ditt medlemskort til f.eks. videosutleie eller mosjonssenter 100
17 kr. hvert gang du glemmer å melde flytting til teleskapet

Oppsigelsesgebyr

– F.eks. et gebyr hvert gang du ønsker å si opp en avtale, f.eks. et telefonabonnement eller medlemskap i mosjonssenter

Gjenservervelse 400

– kr. når du skal ha din elektrisitet og varme gjenåpnet 495
– kr. hvert gang du vil flytte ditt abonnement til en ny adresse, f.eks. internett 475
– kr. hvert gang du vil endre ditt telefonnummer
– Et beløp for å flytte ens pensjonssparing til et annen selskap

Refusjon

– F.eks. 25 kr. hvert gang du refunderer en ubrukt togbillett 50
– kr. hvert gang du ønsker et flerturskort til Øresundsbroen refundert

Fjerning

– F.eks. et beløp til dekning av miljøhensyn, når du har din bil til mekanikeren

Mersalg – evt. ikke gebyr

– F.eks. gebyr for deltakelse i tv-konkurranse via sms 300
– kr. for å få stilt inn dekoderen 30
– kr. for å få utstedt en gavesjekk 25
– kr. for kopi av kontoutskrifter

Sjekk alltid om det er gebyr, FØR du inngår en avtale. Hvis prisen for f.eks. opprettelsesgebyr eller administrasjonsgebyr er høy, så overvei å handle et annen sted.

Legg igjen en kommentar