Gjeldsbehandling og rådgivning i Husbanken

Den Norske Husbank har siden gjeldskrisen hatt et bevisst forhold til gjeldsproblemer blant sine låne takere. Banken kartlegger alle kunder som ligger minst tre måneder på etterskudd. Disse får en brosjyre med tilbud om rådgivning. Husbanken har ikke alltid kapasitet til å gå i dybden enke men samarbeider med økonomiske rådgivere i kommunene.
Husbanken om rådgivning:
Husbanken mener at god rådgivning bidrar til at
— kunden får oversikt over sin økonomi
— kunder blir bevisst hvilke virkemidler som står til rådighet og sammen med rådgiver kommer fram til de mest hensiktsmessige løsningene
— kunden blir klar over konsekvensene av ikke å overholde inngåtte avtalen Ku den får avklart om det er hensiktsmessig eller mulig å bli boende nåværende bolig
Husbankens virkemidler
For å få løst betalingsproblemer er det en forutsetning at virkemidlene kombirs res. Husbankens virkemidler må også ses i sammenheng med andre tiltak som CCT er naturlig å vurdere i hver enkelt situasjon:
— økonomisk rådgivning
— månedlige termininnbetalinger
— utsettelse med betaling av renter og avdrag
— frivillig salg til underdekning
— gjeldsordninger som kan resultere i endring av rente- og avdragsvilkår
— frys eller sanering av gjeld.

En kommentar om “Gjeldsbehandling og rådgivning i Husbanken”

  1. Hai
    Ber om tips om råd.
    Jeg har en bror på 29 år .Han jobber for et stort firma på Tranby:
    Han er enslig og en leie leilighet der og har en inntekt før skatt på ca. kr.620 000.Problemet var at han tok opp flere små lån og kreditslån for 3 år siden på tilsammen ca. kr 300 000 for å kjøpe aksjer.Han tapte alt og sitter med flere lån som gjorde at han ikke kunne nedbetale gjelden sine.Nå har flere av små lån gått til inkasso og sum på lånet er ca. kr 350 000. måndtlig utbetaling er ca. 8 000.Han har problemet selv med refinansiering pga. innkasso sak.
    Jeg vil gjerne hjelpe ham på en eller annen måte for refinansiering, men problemet er at jeg har mye boliglån selv. Kan dere være snill å gi meg et råd. tusen takk.

Legg igjen en kommentar