Den Norske Husbank har siden gjeldskrisen hatt et bevisst forhold til gjeldsproblemer blant sine låne takere. Banken kartlegger alle kunder som ligger minst tre måneder på etterskudd. Disse får en brosjyre med tilbud om rådgivning. Husbanken har ikke alltid kapasitet til å gå i dybden enke men samarbeider med økonomiske rådgivere i kommunene.
Husbanken om rådgivning:
Husbanken mener at god rådgivning bidrar til at
— kunden får oversikt over sin økonomi
— kunder blir bevisst hvilke virkemidler som står til rådighet og sammen med rådgiver kommer fram til de mest hensiktsmessige løsningene
— kunden blir klar over konsekvensene av ikke å overholde inngåtte avtalen Ku den får avklart om det er hensiktsmessig eller mulig å bli boende nåværende bolig
Husbankens virkemidler
For å få løst betalingsproblemer er det en forutsetning at virkemidlene kombirs res. Husbankens virkemidler må også ses i sammenheng med andre tiltak som CCT er naturlig å vurdere i hver enkelt situasjon:
— økonomisk rådgivning
— månedlige termininnbetalinger
— utsettelse med betaling av renter og avdrag
— frivillig salg til underdekning
— gjeldsordninger som kan resultere i endring av rente- og avdragsvilkår
— frys eller sanering av gjeld.