Gjeldsbrevlån

Den mest benyttede låneformen i bankene er gjeldsbrevlån. Lånet knyttes til et gjeldsbrev. Det er et dokument hvor låneren erklærer å skylde penger. I gjeldsbrevet står det mange bestemmelser som regulerer forholdet mellom låner og långiver.
Slike lån finnes ved finansiering av bolig, borettslagsleilighet, bil og andre forbruksformål.
Mest vanlig er det at gjeldsbrevlånet nedbetales med avdrag. Det kan imidlertid løpe avdragsfritt og bli innfridd i sin helhet ved forfall.
Lånet kan gis enten som serielån eller som annuitetslån.
Tilbakebetalingstider avhenger av kundeforhold og av låneformål. Lån f.eks. til å finansiere forbruksformål, gis som gjeldsbrev lån. Tilbakebetalingstiden er da ofte svært kort. Et billån må normalt betales tilbake over 3-5 år.
Tilbakebetalingstiden bør stå i forhold til levetiden for gjenstanden som finansieres. Hvis boliglån økes for å finansiere f.eks. bil, kan du komme til å sitte igjen med lånebeløpet også etter at bilen er “slitt ut”
Vær også oppmerksom på at de samlede kostnadene for et lån økes når avdragstiden økes. Husk dessuten at jo mer gjeld som er knyttet til boligen din, jo større er risikoen for at gjelden kan

Legg igjen en kommentar