Gjennomføre Bolighandelen og Om Kjøpsavtalen

Kjøpsavtalen er din kontrakt med selgeren. Den inneholder alle vilkår for handelen av boligen. De fleste er såkalte standarder, og inneholder betingelser som ligner de fleste andre bolighandler. Den kan for eksempel inneholde, tidsfrister for registrering av overtakelse. De viktigste betingelsene i kontrakten for salg er enighet om pris og overtakelsen. Kjøpsavtalen vil ofte være gjenstand for deg som kjøperen for å få avtalen godkjent av din rådgiver.

Forstå kjøpsavtalen for bolig

Det er vanlig at selgeren er eiendomsmegler eller advokat som driver kontrakten for salg. Du kan også finne selgere som utarbeider en kjøpavtale selv. Med mindre du har yrkeserfaring i bolighandel, må du ha en rådgiver (vanligvis en advokat) for å hjelpe deg å se gjennom den før du skriver under.

Det er nesten alltid kjøperen som signerer avtalen først. Dette gjør det til et reelt kjøpstilbud til selgeren. Vær oppmerksom på at signaturen din ikke er en reservasjon av boligen. Du har imidlertid juridisk bundet deg ved din signatur. Selger kan velge å selge til den andre siden – selv uten å informere deg først. Selger er bare forpliktet når begge har signert avtalen.

Sørg for å skaffe advokatforbehold

Du som kjøper av bolig kan vanligvis krever å få et advokatforbehold med i en kjøpsavtale. Et advokatforbehold er en kort tekst, med din signatur som bare er definitivt gyldig, dersom din advokat kan godkjenne kjøpsavtalen i sin helhet. Normalt vil en slikt advokatforbehold være løst innen 3-5 dager. Advokater kan alltid underveis be om mer tid hvis man må ha det.

Andre forbehold

Det kan også være andre forbehold, som bør være inkludert i en kjøpsavtalen. Det kan for eksempel være en reservasjon på at banken din kan godta den handel og finansiering. Det er viktig at forbehold er svært presise, og det er hva konsekvensen er hvis de ikke er oppfylt.
Angi en kort frist for selgerens aksept

Det vil være en fordel for deg hvis man kan bli enige om en kort frist for selgerens aksept av avtalen. Hvis selgeren har tid til å bestemme, kan du kjøre den risiko at han får et bedre tilbud i mellomtiden. I tillegg, er du bundet av tilbudet, og ikke kan by på andre boliger i mellomtiden.

Kjøpsavtalen inneholder en rekke andre tidsfrister for når man skal gjøre hva i forbindelse med handelen. Det kan for eksempel være fristen for avklaring av eierskifte eller frist for innbetaling av betalingen i selgerens bank. Det vil være en fordel for deg hvis de fleste av disse periodene er lange. Det er du som kjøper, som må ha lån.

Husk at kontrakten om salg er bare endelig når både du og selger har skrevet under, og alle forbehold har blitt avgjort.

Du har rett til å angre

Når kjøpsavtalen er signert, har du som kjøper, i henhold til loven rett til å angre handelen i noen dager. Hvis du gjør det, må du betale 1 prosent av prisen for selgeren hvis selgeren er en privatperson. Hvis selgeren er et selskap – for eksempel i de nye bygningene – vil det ikke koste noe hvis du ombestemmer deg innen få dager.

Hvis du har et advokatforbehold i avtalen, kan du komme deg u,t uten kostnad, hvis din advokat ikke kan godkjenne avtalen.

En kommentar om “Gjennomføre Bolighandelen og Om Kjøpsavtalen”

  1. I artikkelen ovenfor står det at kjøper har angrefrist noen dager etter at kontrakt er signert … hvor er dette regulert i loven??

    Bjørn Hansen
    17aug10

Legg igjen en kommentar