Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikring. Oslo, norsk skadeforsikringsselskap organisert som et gjensidig selskap eid av sine kunder. Gjensidige er landets største på sitt felt med tilbud for privat-, landbruks-, næringslivs- og organisasjonskunder. Det har over 180 kontorer fordelt på hele landet, inklusive brannkasser, og er organisert i fem regioner (Øst, Innlandet, Syd, Vestlandet, Nord). Forvaltningskapital ca. 28 mrd. kr. med over 2000 ansatte (2003).

Historikk. Gjensidige har sine røtter i lokale brannforsikringsselskap (brannkasser) på bygdene, den første var Land Gjensidige Brandkasse (1816). 1922 ble Samtrygd, Norsk Gjensidige Forsikringsforening dannet som et reassuranseselskap for 260 brannkasser. Samtrygd fikk 1958 konsesjon til å selge forsikring i alle skadebransjer, bl.a. gjennom et samarbeid med Norges Bondelag, og ble 1974 sammensluttet med Norsk Bilforsikring Gjensidige (NBG), som samarbeidet med Norges Automobil-Forbund. 1974 startet også et samarbeid med Livsforsikringsselskapet Gjensidige, stiftet 1847 under navnet Christiania almindelige gjensidige Forsørgelsesanstalt som det første nordiske livsforsikringsselskap i moderne forstand. Gjensidige-navnet og vekteren som logo ble 1976 tatt i bruk av begge selskap, som samarbeidet under navnet Gjensidige Forsikring og 1985 fikk felles ledelse. Gjensidige overtok 1987 finansieringsselskapet Elcon og 1992 Forenede-Gruppen i Trondheim, som bl.a. drev livs- og pensjonsforsikring. 1993 startet man også bankvirksomhet etter å ha overtatt Inter Nordisk Bank (grunnlagt 1986).

Finanskonsernet Gjensidige NOR ble etablert 1999 ved samordning av virksomhetene i Gjensidige og Sparebanken NOR, Norges største sparebank dannet 1990. Sparebank-, finans- og spareforsikringsdelen i Gjensidige NOR ble 2002 omdannet til aksjeselskaper og sammensluttet til Gjensidige NOR ASA, som ble børsnotert og 2003 fusjonerte med Den norske Bank (DnB) til DnB NOR. Skadeforsikringsdelen Gjensidige NOR Forsikring fortsatte som et selvstendig, gjensidig selskap, som 2005 skiftet navn til Gjensidige Forsikring.

Legg igjen en kommentar