Gode Lån – Slik Skaffer Du Deg Lånet Ditt

Her kommer litt om hva du skal tenke på når du tar opp lån. Husk at det er viktig at tilpasser lånene til din egen økonomiske situasjon.
I dag er det meget enkelt. Så lenge du har fast inntekt og sikkerhet å stille (oftest boligen), vil du være en interessant kunde hos flertallet av bankene og finansieringsinstitusjonene. Men du får selvfølgelig ikke låne ubegrenset. Mange opplever at bankene ikke er villige til å låne dem alt de ber om. Bankene har forskjellige måter å regne på for å finne ut hvor mye de mener du bør låne. Banken er selvfølgelig opptatt av at du har betjeningsevne og at du stiller tilstrekkelig sikkerhet til veie, slik at banken uansett kan få pengene tilbake hvis du misligholder lånet.

Et viktig poeng som du bør ha i bakhodet, er at mange fortsatt lever i den villfarelse at vi ikke er kommet lenger enn den tiden da man med slipset knyttet og med luen i hånden tagg banken om penger. Nå er det kunden som er sjefen, også i alle banker. Lån er et produkt på linje med andre varer og tjenester. Og lånevilkårene som bankene tilbyr skal du ikke blindt akseptere. Du kan prute på renten, vise til andre tilbud du har fått som er bedre, du kan sette betingelser om avdragsfrihet og nedbetalingstid og du kan alltid flytte lånet ditt til en annen tilbyder hvis du finner bedre betingelser der.

Når bankene bruker store beløp på å markedsføre sine tjenester, herunder lån, betyr jo det at de ønsker seg flere kunder. Og jo bedre potensiell kunde du er, det vil si at du er en stabil og god betaler, jo større forhandlingsrom har du med bankene.

Siden lånerentene endrer seg konstant, er det vanskelig å gi deg eksakte og konkrete anbefalinger på hvor du skal låne penger. Rentesatsene for alle landets banker finner du lett tilgjengelig på nettet. Men vi viser deg hvordan du skal finne de beste rentesatsene.

Les mer om billån, lån og nedbetaling, og «bank måtte slette lånet til lavtlønnet par«

Legg igjen en kommentar