Grunnfondsbevis

Et grunnfondsbevis er et verdipapir som utstedes av sparebanker for å hente inn ny kapital til bankens grunnfond. Grunnfondsbevisene representerer et innskudd i grunnfondet, og det kan utdeles årlige renter av bankens overskudd, omtrent som det utdeles utbytte på aksjer. Grunnfondsbevis er omsettelige og kan børsnoteres, og regler for beskatning osv. er som for aksjer.

Ordningen med grunnfondsbevis ble innført ved lovendring 1987 for å bedre kapitaltilførselen til sparebankene. Grunnfondsbevisene gir ingen direkte styringsrett, men eiere av slike bevis velger 1/4 av bankens forstanderskap.

Legg igjen en kommentar