Høyrentekonto og renter, god tips om pengene dine

Etter hvert som du bruker penger fra denne høyrentekontoen, vil dette beløpet synke og netto rentetap stige. Like vel vil du ha penger du kan bruke fordi du tar av lånebeløpet hvert enkelt år.
Flere banker er nok litt reserverte mot å tilby avdragsfrie lån til pensjonister. Årsaken til dette er at bankene ikke ønsker å komme i en situasjon der de er nødt til å kreve huset solgt mot viljen til vedkommende som bor i boligen. Dette vil skape negativ omtale i mediene. Pensjonister som tar opp avdragsfrie lån, bør tenke nøye gjennom konsekvensene det kan medføre og rådføre seg med nærmeste familie. Alle storbankene bekrefter til oss at de kan tilby en slik løsning, men at de vil vurdere den i hvert enkelt tilfelle. Det viktigste er at man kan vise evne, vilje og sikkerhet til å betjene lånet. Nordea har varslet at de utreder nye, konkrete alternativer for pensjonister som vil ha mer å rutte med på sine gamle dager, men ønsker ikke å utdype dette noe mer ennå.

Legg igjen en kommentar