Hjelp ved valg av fond?

Hvor viktig er fondets gebyr når du velger fond? Vær prisbevisste når de skal velge fond, men husk at den grunn til å spare er å få en god avkastning på pengene dine.

Når du velger hvilke fond du bør holde i, bør du først velge den type fond som risiko du er villig til å ta. Så sammenligne fond med samme investeringspolitikk og risikotaking hensyn til både inntekter og kostnader (pris). Selv om historisk avkastning ikke si noe om fremtiden, gir det viktig informasjon om hvordan fondet har lyktes så langt.

Når du sammenligner gjensidig midlene, er det viktig å vite at kostnader er alltid trukket unna når avkastningen eller NAV viser. Dette betyr at to fond med samme avkastning er like bra for deg som innskytere, uansett hvor mye forvaltningshonorar er.

Det er et meget bredt utvalg av fond med ulike priser. At avgiftene å variere mellom fondene kan skyldes delvis å finansiere administrative kostnader, men også på fondets retningslinjer, hvor aktiv forvaltning er og hvilke tjenester som tilbys i form av rådgiving, etc..

Det er fond med gode og mindre gode avlinger blant både dyre og billige midler. Akkurat som når du kjøper andre varer og tjenester, er det ikke alltid den dyreste og billigste er best. Du bare må foreta en vurdering av hva du kjøper, hva du får for pengene og hva som passer dine behov.

Legg igjen en kommentar