Husbanken og lån av penger til bolig

Dette bør du vite om husbanken og lån av penger til ny bolig.
Husbankens ordinære etableringslån er behovs prøvde tilleggslån ved boligetablering som går til prioriterte grupper. Særlig prioriterte grupper kan også få konvertert lån fra private boliglån (f.eks. i private banker) ved denne ordningen.

Det er kommunene som administrerer denne ordningen, og vanligvis blir vanskeigstilte grupper prioritert.
Husbanken har også en ordning med rentejusterte etablerings lån. Også denne administreres av kommunene, og kan som ordinære etableringslån – brukes til å konvertere private boliglån.

Renten på husbanklån er lav til å begynne med, og stiger gradvis til det sjuende året, og ligger deretter fast. Lånene løper normalt over 30 år, og de første årene er avdragsfrie. Husbanken krever normalt førsteprioritets pant i eiendommen.

Legg igjen en kommentar