Hva bruker du mest penger på? Få bedre økonomisk oversikt over dine penger

Det å få bedre oversikt over økonomien kan hjelpe deg til å:
få et mer bevisst forhold til ditt forbruk,
– unngå ubehagelige overraskelser (budsjettsprekk),
– kunne foreta en avveining mellom forbruk og investeringer,
– ha riktig skattetrekk, f.eks. når inntekter eller utgifter endrer
seg,
– finne ut om økonomien tåler større låneopptak.

Hva bruker vi penger på i Norge?
Hvor mye en husholdning forbruker, er i første rekke bestemt av hvor stor inntekt den har. En husholdning kan også for en avgrenset periode bruke mer enn inntekten ved å finansiere for bruk ved lån.
Statistisk sentralbyrå foretar med jevne mellomrom forbruks undersøkelser. Undersøkelsene kan gi en pekepinn om hvordan gjennomsnittlige, norske husholdninger bruker sine inntekter. Vi har funnet ut de mest hva de mest vanlige utgiftene er for det norske folk og gjengir dette her, så kan du sammenlike med deg selv og ditt eget forbruk:
Forbruksutgift
husholdning
Matvarer
Drikkevarer og tobakk
Bolig, lys og brensel
Reiser og transport
Klær og skotøy
Møbler og husholdningsartikler
Fritid og utdanning
Helsepleie

Legg igjen en kommentar