Hva er Egentlig Effektiv Renter?

For å kunne finne det beste blant lånetilbudene må vi kunne sammenlikne dem. Effektiv rente er her et viktig hjelpemiddel. Rentene på et lån kan beregnes forskuddsvis eller etterskuddsvis, og antall betalingsterminer kan variere. Det er ofte også forskjell på størrelsen på gebyrene mellom de forskjellige lånetilbudene.
Ved beregning av årlig effektiv rente regner man om rente og gebyrer til samme enhet, slik at du får en felles måte å sammen likne rente på. Låneinstitusjoner er etter Lov om finansierings virksomhet pålagt å benytte effektiv rente i annonsering av sine lånetilbud. Husk alltid å spørre etter effektiv rente på lån.
Hvis det ikke er knyttet gebyrer til lån, vil to faktorer bestemme den effektive renten: om renten betales forskuddsvis eller etterskuddsvis, og antall terminer pr. år. Finn tabeller som viser forskuddsrente og etterskuddsrente til effektiv rente, for å få en bedre forståelse for effektive renter.

Legg igjen en kommentar