Hva er egentlig en bank sine oppgaver?

En bank er et økonomisk foretak, økonomisk foretak som har til hovedoppgave å motta og yte kreditt, gjennom innlån og utlån. Ordet bank kommer av it. banco eller banca, egentlig tysk Bank. Med dette siktes til bordet eller benken de italienske pengevekslere drev sin virksomhet på. Norges bankvesen består av en sentralbank (som Norges Bank), statsbanker og private banker, dvs. forretningsbanker og sparebanker. Dette svarer stort sett til det man finner i andre land. Under Norge er det gitt en oversikt over landets finansnæring.

I Norge er Den norske Bank, Gjensidige NOR Sparebank (begge i samme konsern DnB NOR) og Fokus Bank de største forretningsbankene.

Legg igjen en kommentar