Hva er en aksje? Lyst å kjøpe aksjer?

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap som gir stemmerett og rettigheter til utbytte. Hver aksje har en fast størrelse basert på nominell aksjekursen.

En aksje gir rett til å stemme på generalforsamlingen å utnevne styret. Styret deretter oppnevner en administrerende direktør som styrer den daglige driften av selskapet.

En aksje gir rett til utbytte. Mengden av utbytte foreslått av styret, men besluttet av aksjonærene på generalforsamlingen. Hver aksje gir lik eierandel i selskapet og i børsnoterte selskaper er ofte utbyttepolitikk bord i administrasjonen.

En skiller man i Sverige mellom A og B-aksjer i A-aksjene er mer innflytelse i selskapet. Ofte representerer B-aksjer 1 / 10 (tiendedeler) A-aksjer.

Aksje er et såkalt verdipapirer, og det var en gang ble alle aksjene i fysisk papir som kan kjøpes og selges. I Sverige, siden 1990 alle aksjene konvertert til registrering poster i Verdipapirsentralen (VPC).

Legg igjen en kommentar