Hva er et dagslån?

Lurer du på hva et dagslån eller et D-lån, som det også kalles er for noe? Dette er korte utlån fra Norges Bank til banker for å dekke midlertidige behov for likviditetstilførsel. Ordningen ble innført i 1965, men reglene for ordningen er blitt revidert flere ganger siden.

Etter ordningen får hver forretnings- eller sparebank en ramme for dagslån som er avhengig av bankens forvaltningskapital. Den enkelte bank bestemmer selv når den vil ta opp dagslån, men summen lånene som tas opp i løpet av hver halve måned, kan ikke overstige lånerammen.

Norges Bank kan påvirke omfanget av bankenes dagslån dels ved å endre dagslånsrenten (D-lånsrenten) og dels ved å gjennomføre endringer i selve låneordningen. En endring i D-lånsrenten vil føre til endringer i rentene på pengemarkedet og kan derfor benyttes til å påvirke kortsiktige internasjonale kapitalbevegelser. D-lånsrenten spiller en viktig rolle som signalrente: en renteforhøyelse gir et signal til aktørene i pengemarkedet om at Norges Bank ønsker å stramme inn den økonomiske politikk.

Legg igjen en kommentar