Hva er Fond?

Et fond kan best beskrives som en portefølje av ulike verdipapirer, som aksjer. Alle som ønsker å spare i fond legge penger i fond, med nye aksjer utstedt i fond sparing (aksjonær) på grunnlag av gjeldende dele verdi. Hver aksje er lik og dele verdien bestemmes hver arbeidsdag vanligvis basert på markedsverdien av fondets midler. Dersom eiendeler i fondet øker i verdi enn verdien av hver aksje, og omvendt.

Det er mange forskjellige typer fond. Noen av de vanligste typene gjensidig midlene, fast inntekt og balansert midler.

Et Equity Fond er et fond som investerer minst 75% av fondet midler i aksjer eller egenkapital verdipapirer.

Interesse lettelse fond er et fond som investerer 100% i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og egne regninger. Det finnes både korte og lange renter. Kortsiktige renter midler å investere i verdipapirer med kortere varighet enn ett år og lange renter midler investere i verdipapirer som er lengre enn ett år.

Et slikt fond er et fond som investerer i både egenkapital og obligasjoner. Hvordan fordelingen av aksjer og obligasjoner er gjort kan avvike blant midlene og bestemmes av fondets regler.

Legg igjen en kommentar