Hva er Oligopol ?

Oligopol er en markedsform som har disse kjennetegnene: – Noen få, store tilbydere som dominerer markedet. Hver og en av tilbyderen har så store markedsandeler at de har mulighet til å endre prisen. – Varene som tilbys, har de samme egenskapene og dekker det samme behovet (homogene varer).

Eksempel på et homogent marked er det norske bensinmarked. Vi har få tilbydere (Esso, Hydro, Statoil osv.), og de fleste kjøpere regner med at bensinen her den samme kvaliteten uansett hvor de kjøper den.

Pris er et lite egnet konkurransemiddel i et oligopol. Tilbyderne benytter heller andre virkemidler, som reklamekampanjer, servicetiltak osv

Et fenomen ved prisnedsettelser i et oligopol er at de kan utløse en mer eller mindre ukontrollert prisutvikling. Også kalt priskrig. Prisen kan presses så langt ned at tilbyderne selger varene sine med tap. Oftest sett i såkalte ”bensinkriger”

Hvis en tilbyder ønsker å øke prisene kan dette slå ut på to måter. Enten kan konkurrentene følge etter og alle vil tjene mer. Men hvis konkurrentene velger å ikke følge etter i prisøkningen, vil de føre til at den tilbyderen som satt opp prisene vil tape penger.

Legg igjen en kommentar