Hvor Mye Kan Jeg Låne? Kalkulatoren finner svaret

Lurer du på følgende spørsmål: Hvor Mye Kan Jeg Låne?

Da skal du ta en skikk på kalkutoren du finner i linken nederst. Her har vi funnet en kalkulator for deg som vil finne ut hvor mye du kan låne ut fra dine forutsetninger.

I kalkulatoren vil du i rødt se «Dette kan du låne» på to steder.

Denne kalkulatoren vil ta i betraktning hvor mange som er i hjemmet ditt og beregne korrekt skatt før og etter låneopptak.

Du starter med å legge inn «Familiesituasjon». Deretter legger du inn antallet som husholdningen består av innen hvert enkelt alderstrinn. Med bakgrunnen i familiesituasjonen regner kalkulatoren ut en rekke kostnader.

Husk å legge inn riktig type lån. Man velger mellom avdragsfritt, annuitetslån og serielån. Dette valg bestemmer hvor mye avdrag i tillegg til renter man må betale. Renten på ditt lån som er forhåndsinnlagt er på 10 %. Dette er en svært høy rente, men det er best å være på den sikre siden når du skal se hvor mye du kan låne.

På inntekstssiden kan du legge inn lønnsinntekt for deg og eventuelt ektefelle/samboer. I tillegg kan du legge inn barnetrygd og kontantstøtte, samt andre skattefrie inntekter.

Kostnadene du skal legge inn er de du får etter låneopptaktet. Det er de som er relevant for å beregne hvor mye lån du kan ta opp.

Til slutt legger du inn kostnader som du selv vet best. Noen av kostnadene avhenger av hva slags bolig du kjøper. Dette gjelder for eksempel fellesutgifter, vedlikeholdskostnader, eiendomsskatt og energiforbruk.

Klikk her for å gå til kalkulatoren som finner ut hvor mye du kan låne

Legg igjen en kommentar