Hvordan få låne penger – Problemer med å få lånt penger?

Her er noen tips til deg som har problemer med å få lånt penger i bank eller på nett. Hvordan låne penger ganske enkelt.
Dette har ikke bare betydning for om du får lån, men også til hvilke lånebetingelser. En måte å opparbeide seg bedre muligheter for lån og til gode betingelser, er å spare på forhånd. Det skaffer deg egenkapital, og viser dessuten at du har evne til å betjene lån. Velger du å spare for bestemte formål i bank, bruker du selv sagt høyrentekonto med størst avkastning.

Vær imidlertid oppmerksom på at slik sparing ikke gir noen garanti i seg selv for gode betingelser ved seinere låneopptak. Sparingen må ikke nødvendigvis skje i den banken hvor du har tenkt å låne. Kanskje vil din egenkapital, betalingsevne og sikker het i lånegjenstanden uansett være tilstrekkelig til å gi deg gode lånebetingelser.

Legg igjen en kommentar