Hyttekalkulator – hva koster hytten deg?

Med hyttekalkulatoren kan du finne ut hva din hytte koster deg i løpet av et år.
Kanskje du til og med tjener på å eie din hytte?

I denne kalkulatoren legger du inn alle opplysninger om din hytt, og de forutsetninger som gjelder. For at man skal tjene penger på å ha en hytte er man nødt til å verdiendringen være mer enn rentekostnaden (etter skatt), i tillegg til alle andre utgifter man måtte ha på hytten.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i en døgnpris, ut fra antall brukerdøgn. I det første tilfellet blir bare kostnadene fordelt på brukerdøgnene. I det andre tilfellet blir verdiendringen tatt hensyn til (negativt tall betyr da at du tjener på å ha hytta).

Noen variabler i kalkulatoren du kan få med deg nå er:

Formuesskatt tas med.
Formuesskatten er 0 % for de første 200.000 kroner, 0,9 % for de neste 340.000 kroner, og 1,1 % for formuer over 540.000 kroner. Ektefeller lignes formuesmessig under ett og får derfor doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 400.000 kroner.

Rente beregnes.
Det er gjerne renten over tid som du skal legge inn her. Hvis hytta er 100 % lånefinansiert, er det lånerenten som skal legges inn. Hvis den er 100 % egenkapitalfinansiert legger du inn tapt innskuddsrente. I praksis er det ofte et gjennomsnitt av de to rentesatsene som du skal legge inn.

Vedlikehold er med.
Her legger du inn kostnaden per kvadratmeter. Denne blir ganget opp med antall kvadratmeter i hytta.

Gå til kalkulatoren her.

Legg igjen en kommentar