Identitetstyveriforsikring – En Moderne Forsikring

Identitetstyveriforsikring er en type forsikring som helt sikkert bare bil bli viktigere og viktigere med tiden fremover. Men hvorfor vente lenger? I 2010/2011 er det i høyeste grad meget aktuelt å ha en slik type forsikring!

Hva er egentlig identitetstyveri?
Alle hendelser hvor en person uberettiget utgir seg for å være andre via misbruk av f.eks. personopplysninger, med hensikten å oppnå økonomisk vinning, enten gjennom tyveri, bedrageri, dokumentforfalskning eller andre ulovlige handlinger.

Hva kan forsikringsselskapet hjelpe deg med?
Innledningsvis kan forsikringsselskapet sammen med sikrede iverksette og komme frem til tiltak som sikrede gjennomfører for å forhindre/begrense ytterligere misbruk.

Forsikringsselskapet vil hjelpe deg med en sjekkliste for rask skadeforebyggelse med veiledning fra Datatilsynet.

Dersom identitetstyveri har oppstått gir forsikringsselskapet tilgang til juridisk bistand inntil kr 50.000. Forsikringsselskapet vil fremlegge en liste over mulige advokater som du kan få hjelp av, men sikrede står fritt til å velge advokat selv.

Når gjelder forsikringen?
For at forsikringen skal være gyldig må du ha brukt kortet ditt de siste 45 dagene, eller ha utestående rentebærende kreditt før identitetstyveriet ble oppdaget.

Forebygg identitetstyveri

1. Vær varsom med personinformasjon
2. Husk at passord og pin-koder er personlige
3. Ha lås på postkasse
4. Dokumenter med personlig informasjon bør ødelegges slik at de ikke kommer i hende på mulige tyver
5. Beskytt din private datamaskin med brannmurer, virusprogrammer etc.
6. Reserver deg mot at noen endrer din postadresse
6. Sjekke på folkeregisteret hvilken adresse du er registrert med

Legg igjen en kommentar