Informasjon og Datasikkerhet For Bedrifter

Dette er en god guide om informasjon og datasikkerhet du må få med deg. Her vil du se Tore Orderløkken (Leder i NorSIS) gå igjennom dette temaet og forklare deg alle problemstillinger som er viktig å være klar over, og hva man bør gjøre for å minimere risiko. Dette handler hovedsakelig om datasikkerhet for bedrifter, som gjerne har et høyre sikkerhetsbehov i forhold til privatpersoner. Få meg deg informasjon og datasikkerhet med seg Stein Fotland og Tore Audun Høie. Sammen forklarer de deg viktigheten av å tenke gjennom risiko og sårbarhet. Mange har nok ikke hørt om en ROS analyse, men dette er en risiko og sårbarhetsanalyse. Konklusjonen og det viktigste poenget å ta med seg videre er at datasikkerhet er 80 % holdninger og 20 % programvare. Det handler om å ikke være tiltaksløs, men å faktisk få gjennomført de viktige datasikkerhetsrutinene.


Legg igjen en kommentar