Innboforsikring er forsikring for hjemmet ditt

Du bør dekke skade på bygning, samt innbo og løsøre, med et innboforsikring eller hjemforsikring. Hjemforsikring dekker det samme som villaforsikring, men den er uten dekning av bygningen. Hjemforsikring brukes når forsikringstager ikke eier selve bygningen.
Mange selskaper tilbyr to hovedalternativer. En standarddekning, og en med utvidet dekning. Utover dette opererer selskapene med tilleggsdekninger.
Hva dekkes?
Vi kan si det er to hoveddekninger i villaforsikringen: Den ene er fullverdi forsikring av bygning. Når du tegner en forsikring foretas det gjerne en skjemavurdering av bygningen. Denne munner ut i en forsikringssum som premien beregnes ut ifra. Det du får i erstatning er hva det koster å sette huset i stand (eller bygge det opp) igjen. Om forsikringssummen er feil betyr ikke det noe for hva du får i erstatning. Men hvis forsikringssummen er satt for høyt betaler du for mye i premie. Kort sagt bestemmes prisen av standard og areal på huset.
Den andre hoveddekningen er innboforsikringen som skal dekke verdien av alt løsøre i hjemmet. Her er du selv ansvarlig for at du har riktig forsikringsdekning. Hvis du forsikrer deg for lavt, risikerer du å ikke å få full erstatning. Prisen er en direkte funksjon av forsikringssummen.

Legg igjen en kommentar