Innboforsikring

Innboforsikring – dekker tap eller skader på innbo og løsøre.
I hjemmet ditt har du sikkert mange ting som du er glad i. Hver enkelt ting er kanskje ikke så verdifull, men i sum utgjør de gjerne et anseelig beløp. Hvis alt skulle bli borte, ødelagt eller få skader, ville det sannsynligvis koste deg en del å få de erstattet.
Innboforsikring for de som bor i leid bolig, i borettslag eller sameie. Innbo er gjenstander som du naturlig har i boligen, mens løsøre er ting som hører til hjemmet; som sykkel, sportsutstyr og verktøy. Hvis du har Villaforsikring i Nordlandsbanken kan du tegne innboforsikringen sammen med denne.

I NB NettBank kan du enkelt hente et tilbud. Velger du å kjøpe forsikringen, henter du enkelt tilbudet opp igjen og fullfører kjøpet i nettbanken.

Hva dekker forsikringen?
Forsikringen består av en rekke dekninger i tilfelle skader som brann, vann og annen væske som siver ut, innbrudd, rettslig erstatningsansvar, rettshjelp eller naturskade.
Vårt Bestprodukt dekker andre skadetilfelle som at gjenstander mistes eller faller ned, eller velter. Beløpsbegrensningene for skader på sykkel, matvarer og annet er også høyere. Du bestemmer selv forsikringssummen og ved totalskade vil erstatningen ligge innnenfor denne rammen.

Forebyggende tiltak
Ved hjelp av noen enkle sikkerhetsforanstaltninger kan antall skader begrenses. For Innbo og løsøreforsikringen belønner vi de som har sikkerhetslås og alarm med lavere premie.

Legg igjen en kommentar