Gode råd om investering og finansiering – Alt du trenger å vite!

Du bør starte med å spørre deg selv følgende: Hvor mye penger trenger du?
Dersom du skal skaffe deg finansiering, er det viktig at du har laget en oversikt over hvor stort kapitalbehov du har og hva pengene skal brukes til. Det er altså her snakk om et budsjett, hva er budsjettet ditt? Det finnes ulike typer av budsjetter som investeringsbudsjett, driftsbudsjett, salgsbudsjett, lønnsbudsjett osv. I en oppstartsfase, er det gjerne budsjetter som omfatter investeringer og drift som er de mest aktuelle.

Investeringer kan være kostnader som ny teknologi, nytt utstyr, markedsmateriell, programvare, kjøp av tjenester, osv.

Drift er de løpende kostnadene knyttet til virksomheten din. Det kan være husleie, lønn, telefon, møtekostnader, reiser, osv.

Finansiering er et spørsmål om å bevise at ditt prosjekt er bedre enn andres alternativer. De som har penger, enten i form av egen formue eller i forvaltning av annen kapital, har hele tiden alternative investeringsprosjekter. Det innebærer at du konkurrerer om å oppnå den beste finansieringen.

Din viktigste jobb som etterspørrer av kapital er derfor å sikre at ditt prosjekt fremstår som attraktivt, lønnsomt, troverdig, gjennomførbart, positivt, fremtidsrettet, konkurransedyktig, ryddig, solid, osv.

Legg igjen en kommentar